top of page

Ontwikkel je spirituele gave

Zelf heb ik een hele ontwikkeling afgelegd voordat ik meer begreep over de gevoeligheid waar ik tegenaan liep, hoe ik deze in goede banen kon leiden en hoe ik deze positief kon gaan inzetten door anderen hierin te begeleiden. Voor mij is deze hele ontwikkeling de sleutel voor succes, de moed om jezelf te kunnen zijn om zo een bevrijd leven te kunnen leiden.

To use the power of your soul you need to discover your own strength and not control it but letting it flow. In the courses you are going to discover your own natural flow which you can use in any aspect of your life.  

In my experience developing intuition leads to a more fulfilling and balanced life, with better decision-making, improved relationships, increased creativity, reduced stress, and increased confidence.

This is why I teach it nowadays

Be natural, be You. Be 

FREE

De basiscursussen zijn uitermate geschikt voor personen die

door hun (over) gevoeligheid vastlopen in hun dagelijks leven.

Juist door een cursus op dit gebied te volgen, krijg je meer 

zeggingschap over hetgeen wat er binnenkomt en hoe je dit kunt leren beheersen.

In beide drieluiken word je zowel op intuïtief als mediamiek gebied getraind door middel van theoretische kennis, meditaties, oefeningen en filosofie. Je zult een boeiende ontwikkeling doormaken en veel kennis opdoen. Ook leer je zeggingschap verkrijgen over hetgeen wat je ontwikkelt, zodat je gedurende de cursussen en daarbuiten met beide benen stevig op de grond blijft staan.

Ik hoop je te ontmoeten op één van de cursussen

Hierdoor word je bewust welke energie van jou is en welke energie / stemming bij de ander thuishoort. Dit geeft je inzicht, duidelijkheid en houvast, waardoor je als sensitief persoon zekerder in je schoenen komt te staan en je jouw innerlijke en daaruit voortkomend je uiterlijke ruimte, op een natuurlijke manier kunt gaan innemen.

De drieluiken 'Geef je intuïtie een stem' en 'In verbinding met de geestenwereld'  is een ideale combinatie. Eén drieluik bestaat uit drie lesdagen van 10.00 tot16.30 uur. Beide drieluiken lopen vloeiend in elkaar over. Het eerste drieluik richt zich op het bewust leren inzetten van de intuïtie voor jezelf en het lezen en interpreteren van andermans energieveld door middel van de fijnstoffelijke zintuigen. Het tweede drieluik bouwt hierop verder en richt zich puur op de communicatie met de geestenwereld. 

 

Is het je wens om in verbinding te staan met de geestenwereld? Dan kun je, na het eerste drieluik te hebben afgerond, doorstromen naar het tweede drieluik: 'In verbinding met de geestenwereld.'

Anker 1

Martine Kennis  |  about the course 'Give your intuition a voice.'

"I have never experienced anything like the intuition course of Manon. Increasing my inner space in such a short time, that without long meditations and through exercises and also getting an immediate effect, I never expected. I am special impressed by the working method of Manon also the safety and the trust she managed to create within our group in the first 10 minutes already. This experience in combination with the good and clear structure of her exercises, made that after day one I immediately wanted more. I am completely surprised at the impact and the answers it has given me, which makes me appear a lot more confident and decisive, both at work and privately."
bottom of page